martes, 9 de diciembre de 2014

GRAOS UNIVERSITARIOS DAS UNIVERSIDADES GALEGAS

INFORMACIÓN DOS GRAOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS DAS UNIVERSIDADES GALEGAS

TITULACIÓNS PROPIAS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
Estas titulacións carecen dos efectos que as disposicións legais lles outorgan aos títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

Titulado Superior en Deseño Téxtil e Moda  (Pontevedra - Univ. de Vigo)

TITULACIÓN CON CONDICIÓNS ESPECIAIS DE ACCESO
Centro Militar da Defensa na Escola Militar de Marín
Para acceder á titulación ofertada polo Centro Universitario da Defensa de Marín (Escola Naval Militar) pode informarse nas delegacións e subdelegacións provinciais do Ministerio de Defensa. Ademais de ter aprobadas as PAU e necesario cumprir os requisitos establecidos para formar parte das Forzas Armadas e superar unhas probas específicas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario