sábado, 10 de enero de 2015

REAL DECRETO DO NOVO CURRÍCULO DA ESO E BACHARELATO

Publicado no BOE o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Coa súa implantación, asignaturas como Tecnoloxía, Educación Plástica, Música e Filosofía, entre outras, veranse relegadas a materias optativas, có que a súa presencia no currículo quedará sensiblemente reducida. Tócalle agora ás distintas Comunidades Autónomas desenvolver os correspondentes Decretos.


http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario