domingo, 28 de junio de 2015

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA ELIXIBLES

Para coñecemento da comunidade educativa, dáse difusión ao Proxecto de Orde pola que establece a relación de materias de libre configuración autonómica en ESO e no Bacharelato, se regula o seu currículo e a súa oferta. Próxima publicación no DOG 


Artigo 2. Materias de libre configuración autonómica elixibles

1. Na etapa de educación secundaria obrigatoria, as materias de libre
configuración autonómica elixibles que os centros docentes poderán ofrecer, en
función da dispoñibilidade dos recursos e da organización do centro, son:
Paisaxe e Sustentabilidade, Educación Financeira, Investigación e Tratamento da
Información, Oratoria, Programación, Promoc
ión de Estilos de Vida Saudables e
Xadrez.
 
2. Na etapa de bacharelato, as materias de libre configuración autonómica
elixibles que os centros docentes poderán ofrecer, en función da dispoñibilidade
dos recursos e da organización do centro, son: Antropoloxía, Literaturas
Hispánicas, Robótica, Ética e Filosofía do Dereito, Filosofía da Ciencia e da
Tecnoloxía, Métodos Estatísticos e Numéricos, Xeografía e Historia de Galicia,
Patrimonio Artístico e Cultural de Galicia e Literatura Galega do Século XX e da
Actualidade. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario