lunes, 12 de octubre de 2015

POR QUE OS TEUS ALUMNOS NO TE ESCOITAN EN CLASE?

1.Clase maxistral. Se queres que os teus alumnos escóitenche, debes empezar por reducir ao máximo o que se entende por clase maxistral, aquela clase na que ti falas e os teus alumnos escóitante. Moitas veces quéixaste de que os teus alumnos non prestan atención ás túas explicacións e é por unha razón moi sinxela. Falas máis tempo do que os teus alumnos son capaces de aguantar. Si, é así. Gústeche ou non. Pensa en ti por un momento. Serías capaz de escoitar de forma ininterrompida o que dura unha sesión lectiva? Déixame que che dea a resposta: Non. Entón, non queiras para os teus alumnos aquilo que nin ti es capaz de cumprir. Por iso é polo que recoméndoche:
 • Non superar os 10 minutos de explicación unidireccional. 
• Realizar pausas. Durante estas pausas podes aproveitar para contar unha historia a unha anécdota. 
• Utiliza imaxes e vídeos para rebaixar o contido teórico.
 2. Silencio. Como é posible que pidamos silencio nunha clase con máis de vinte alumnos? Se o pensas ben, é un auténtico disparate. Así que esquécte dunha vez por todas do eu falo e ti cálaste. Non funciona. É un tipo de ensino que para esta xeración de alumnos quedou obsoleta. Se queres que os teus alumnos préstenche atención, debes facer que participen activamente nas túas clases. Cédelles o protagonismo todo o que poidas. Deixa que durante a sesión lectiva adquiran eles tamén o rol de docentes. 
Por iso: 
• Parte dunha avaliación inicial. Descobre o que saben os teus alumnos daquilo que aínda non lles ensinaches. • Intercala preguntas abertas. 
• Fomenta o diálogo non entre docente-alumno, senón entre alumno-alumno. 
• Non pidas aos teus alumnos que calen. Pídelles que participen activamente coas súas achegas, cos seus acertos e tamén cos seus erros. 
3. Repetición. O peor que podes facer, á parte de falar sen parar na túa sesión lectiva, é repetir constantemente aquilo que insignias. Se a ti non gústache que che repitan a cousas varias veces, como podes pensar que aos teus alumnos lles vaia a gustar? A repetición é o maior inimigo de escoita activa. A repetición serve para mecanizar destrezas e procedementos, pero non serve para os contidos teóricos. Para evitar repetir os teus ensinos, o que debes facer é: 
• Recapitular 
• Parafrasear 
• Sintetizar 
• Reformular 
Explica o mesmo, pero sen explicar o mesmo. Fai que cada ensino que lles dás aos teus alumnos pareza o primeiro e o último. 
4. Utilidade. Preguntácheste algunha vez se aquilo que insignias lles servirá de algo aos teus alumnos nun futuro a curto ou medio prazo? No caso que aquilo que ensines sexa útil, como o vendes na aula? Que aplicación dáslle á vida real? Dificilmente conseguirás que os teus alumnos escóitenche, se non son capaces de ver para que serve aquilo que lles ensinas. É por elo que che recomendo que:
 • Non ensines en clase aquilo que poidan aprender por si mesmos. 
• Ensina o menor contido posible. 
• Cíngueche en clase nos procedementos máis que nos contidos. 
• Transforma a clase maxistral en aprendizaxe cooperativa. 
• Contextualiza a aprendizaxe dos teus alumnos, é dicir, feixe que cando vaian ás súas casas teñan a curiosidade de poñer en práctica aquilo que aprenderon na túa clase. 
5. Aburrimento. Desengáñate. Escoitar aburre. Cada vez cústanos máis escoitar, sobre todo escoitar de forma activa. De feito, os teus alumnos non teñen a máis mínima predisposición a escóitaa activa. Ensínaslles nun contexto totalmente irreal, é dicir, obrígaslles a escoitar cando ti queres ou cando che dixeron que deben facelo. Os teus alumnos sempre te escoitan por imposición. Saben de antemán quen lles vai a falar, de que lles vai a falar e canto tempo vailles a falar. Entón, como podes soportar esta predisposición ao aburrimento? A solución é o teu maior reto: 
• Paixón polo que insignias e como o ensinas.
• Entusiasmo á hora de facerlles ver que o que lles ensinarás será unha experiencia que formará parte inequívoca das súas vidas. 
• Creatividade contra o aburrimento e a previsibilidade. 
• Imaxinación para adquirir novos coñecementos a partir do que son capaces de aprender por si mesmos. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario