sábado, 5 de diciembre de 2015

DECISIÓN-INDECISIÓN

Na vida existen moitas situacións onde debemos tomar pequenas decisións e realizar determinadas accións que, a longo prazo, poden ser importantes para nós. Son como as estacións do metro nas que podemos decidir si subir ou baixar para cambiar de vía. Cada cambio achegaranos ou afastará un pouco máis do noso obxectivo. Aínda que en moitas ocasións non nos deamos conta da importancia destas decisións ata que quizais sexa demasiado tarde, estes momentos de decisión e cambio son os verdaderamente importantes para a nosa vida. É como cando se nos escapa algún metro que deberiamos haber collido, ou cando imos nalgún e deixamos pasar varias estacións sen darnos conta de que nos afastan do noso destino. A maioría das veces, a indecisión ou inacción é a peor das solucións.
Por iso debemos ter claro cal é a nosa meta, a nosa estación final, para poder tomar as mellores decisións no momento adecuado, coidando de que todas aquelas accións que realicemos achéguennos un pouco máis ao noso destino. O mellor desta metáfora é que poderemos visualizar o cambio de dirección en calquera momento, sen ter por iso que variar a nosa meta. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario