viernes, 4 de marzo de 2016

AXUDAS PARA CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS

O MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE convoca 2.400 becas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España en réxime de internado e pensión completa, dunha semana de duración, no mes de xullo de 2016.REQUISITOS PARA OPTAR ÁS AXUDAS: 
 • Nacer entre o 1 de xaneiro de 1996 e o 31 de decembro de 1999. 
 • Ter a condición de becario no curso 2015/16 da convocatoria xeral de becas deste Ministerio conforme á Resolución de 30 de xullo de 2015 da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se convocan becas para estudantes que cursen estudos postobligatorios. 
 • Estar matriculado no curso 2015/16 en: 
 • Bachillerato. 
 • Ensinos profesionais de música e danza. 
 • Grao medio de Formación Profesional. 
 • Grao medio de artes plásticas e deseño. 
 • Grao medio de ensinos deportivos. 
 • Ensinos de idiomas de nivel intermedio ou avanzado. 
 • Ter aprobado totalmente o curso inmediatamente anterior e obter en devandito curso unha nota final mínima de 7,50 puntos na asignatura de inglés. 
 • Terán preferencia os solicitantes que obteñan unha puntuación superior 
DOTACIÓN: A axuda cobre todos os gastos de ensino, material, manutención e aloxamento. O transporte ata as instalacións corre por conta do alumno que, así mesmo, debe abonar 100 euros á empresa. 
SOLICITUDE: Os interesados deberán cumprimentar a solicitude mediante o formulario accesible por internet na dirección www.mecd.gob.é a través da sé electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. O prazo para a presentación de solicitudes será do 4 de marzo ao 8 de abril de 2016. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario