sábado, 12 de marzo de 2016

PROBAS DE APTITUDE FÍSICA 2016 DE ACCESO AO GRAO EN CC DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

 Na convocatoria para 2016-17 das probas físicas inclúense varias novidades
1. O APTO gárdase para a convocatoria seguinte, é dicir, este ano tería validez na presente (2016-17) e na seguinte (convocatoria do 2017-18). 
 2. Polo tanto, o alumnado interesado de 1º bacharelato, ou outras titulacións que aínda non remataran os seus estudos, pode presentarse ás probas físicas desta convocatoria (2016-17) pois, de acadar o APTO, sería válido tamén na convocatoria seguinte (2017-18). 
3. Esta novidade tamén ten carácter retroactivo, é dicir, o alumnado que o ano pasado (convocatoria 2015-16) obtivo o APTO, NON ten a obriga de presentarse nesta convocatoria, pois recoñéceselle o resultado da pasada convocatoria (2015-16). 
4. Recoñécense as probas físicas de acceso superadas de calquera universidade española. 
5. Este ano tamén se aprobaron dúas datas diferentes para poder obter a cualificación de APTO: 
1ª data: 26 de maio
2ª data: 23 de xuño
Se quedan vacantes tamén hai a posibilidade de setembro, pero non é habitual. O pago das tasas da dereito ás tres datas, polo que, no caso de suspender na primeira data (maio), pode volver tentalo na segunda (xuño), ou terceira (setembro). 
AVISO: Condicións Xerais para Aprobar as Probas Físicas (consultade tamén o baremo no regulamento) 
  • Os aspirantes deben superar con “APTO/A”: 
  1.  A proba nº 1 de Adaptación ao Medio Acuático, obrigatoriamente. 
  2. Cinco das outras seis probas, entre as nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
  3. Un total de seis probas, sempre e cando se cumpran ámbalas dúas condicións anteriores. 
  • No caso de non cumprir algunha das condicións anteriores serán cualificados como "NON APTO/A" no global das probas físicas, e tamén quedarán excluídos de facer o resto das probas. Xornadas de Adestramento das Probas Físicas (Por confirmar datas este ano) 
 ¿Tes dúbidas de cómo son exactamente as probas aínda despois de ver o video das mesmas? ¿Queres coñecer algún truco para facer mellor as probas? 
A Delegación de Alumnado da Facultade organiza tódolos anos uns días antes da celebración das probas unhas Xornadas de Adestramento das Probas de Aptitude Física que dan acceso o Grao en CC da Actividade Física e do Deporte. As datas (fechas) e o horario aínda está por determinar este ano (publicarase nesta mesma web en canto se saiba). Se queredes apuntarvos enviade, por favor, un correo a dafacedepo@gmail.com indicando cando asistiredes. Para máis información: Mail: dafacedepo@gmail.com Tlf: 986.801.722

Video Demostrativo das Probas Físicas de Acceso ao Grao en CCAFD de Pontevedra DOCUMENTACIÓN


Convocatoria Probas Aptitude Física Acceso Grao CCAFDeporte (Resolución Rectoral _09_03_2016) - Galego
Convocatoria Pruebas Aptitud Física de Acceso al Grado CCAFDeporte (Resolución Rectoral _09_03_2016) - Castellano
Modelo de Solicitud Inscripción Pruebas GCCAFD en Castellano
Modelo de Solicitud Inscripción Pruebas GCCAFD en Galego
Procedemento de Pago de Tasas de Inscripción
Reglamento_Pruebas_Fisicas_CCAFD-Castelan_2016-17
Regulamento_Probas_Aptitude_Fisica_CCAFD-Galego_2016-17

No hay comentarios:

Publicar un comentario