viernes, 24 de junio de 2016

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

A Consellería de Educación ven de publicar a Orde do 6 de xuño de 2016, pola que se autorizan proxectos experimentais de fomación profesional dual de ciclos formativos, en colaboración con diversas entidades.

Os proxectos autorizados poden consultarse nos seguintes enlaces e inclúen tanto CICLOS DE GRAO MEDIO como CICLOS DE GRAO SUPERIOR:
Requisitos para solicitar praza

 • Ter entre dezaoito e vinte e nove ou feitos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
 • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente.
 • Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
 • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
 • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

 • Prazo de presentación de solicitudes: 
  Do 17 de xuño ata as 13:00 horas do 28 de xuño de 2016, no centro educativo onde solicita praza.
  A solicitude de admisión, farase conforme ao anexo I, recollida na Orde do 6 de xuño de 2016.

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario